Nadwaga u dorosłej i przyszłej dorosłej choroby niedokrwiennej serca czesc 4

Niskie prognozy wzywają do zwiększenia liczby zgonów z powodu CHD z 26 w 2020 r. (Nadwyżka o 4%) do 1500 w 2035 r. (O ponad 6%); wysokie prognozy wymagają zwiększenia liczby zgonów z powodu CHD z 84 w 2020 r. (nadwyżka 13%) do 5000 w 2035 r. (o ponad 19%). Szacuje się, że zgony związane z otyłością, ale nie z chorobą wieńcową, wzrosną o 4% rocznie, a bezwzględna liczba zwiększy się z ponad 250 w 2020 r. Do 6200 w 2035 r. Niskie prognozy wymagają zwiększenia o 2% z nadmiaru 120 wydarzeń w 2020 r. do ponad 2600 wydarzeń w 2035 r .; wysokie prognozy wymagają 6% wzrostu z ponad 380 zdarzeń w 2020 r. do ponad 8900 zdarzeń w 2035 r. Dodatkowy wzrost liczby zgonów związanych z otyłością spowodowanych nowotworem spowodowałby dodatkowy wzrost śmiertelności o 0,4%, związane z CHD, bez istotnego wpływu na wskaźnik zgonu z CHD.
Oprócz różnych prognoz dotyczących przyszłej otyłości u dorosłych, różne założenia dotyczące związku między otyłością a czynnikami ryzyka związanymi z otyłością wpłynęłyby na prognozy dotyczące przyszłych zdarzeń związanych z CHD i innymi przyczynami. Na przykład zastosowanie najwyższej granicy 95-procentowych przedziałów ufności dla wszystkich czynników ryzyka dla najwyższego oszacowania przewidywanej stopy otyłości spowodowałoby wzrost liczby nadwyżek o 43%. Z drugiej strony zastosowanie najniższej granicy 95-procentowych przedziałów ufności dla tej projekcji zmniejszyłoby liczbę nadwyżkowych zdarzeń o 40% w porównaniu z tym oszacowanym na podstawie najniższego przewidywanego wskaźnika otyłości.
Ryc. 2. Ryc. 2. Występowanie choroby niedokrwiennej serca (CHD) związanej z trzema projekcjami przyszłej otyłości u dorosłych. Oczekuje się, że wysokie wskaźniki obecnej nadwagi młodzieży zwiększą częstość występowania choroby niedokrwiennej serca (panel A) i zwiększą ogólną chorobowość CHD (panel B).
Przewidywana częstość występowania choroby niedokrwiennej serca wzrasta wraz z starzeniem się tej młodszej populacji (ryc. 2). Oczekuje się, że większa częstość występowania otyłości wśród 35-latków zwiększy ogólną częstość występowania CHD o 2% w 2021 r. Io 11% w 2035 r. W tych latach niskie prognozy wymagają zwiększenia o 1% i 5%, odpowiednio; wysokie prognozy wymagają zwiększenia odpowiednio o 3% i 16%. W ramach każdej z trzech projekcji przyszłej otyłości nadmierne rozpowszechnienie CHD, które można przypisać nadwadze dorastającej, powinno przekroczyć 100 000 zdarzeń do 2035 r. Lub wcześniej.
Ryc. 3. Ryc. 3. Wpływ leczenia czynników ryzyka związanych z otyłością na chorobę niedokrwienną serca (CHD) na roczne zdarzenia z nadmiarem choroby wieńcowej od 2020 r. Do 2035 r. Związane z otyłością u dorosłych w przyszłości. Przewiduje się, że różne sposoby leczenia odwrócenia związanych z otyłością zmian rozkurczowego ciśnienia krwi (DBP), cholesterolu LDL (LDL) i cholesterolu HDL (HDL) obniżą roczną nadwyżkę częstości zdarzeń CHD, w tym nowej dławicy piersiowej, zawału mięśnia sercowego i zgonu z CHD (panel A); całkowitej liczby zdarzeń CHD, w tym zawału mięśnia sercowego, zatrzymania akcji serca, procedury rewaskularyzacji i zgonu z powodu CHD (panel B); oraz liczby zgonów z powodu CHD (panel C) i innych przyczyn (panel D). W panelu D widać tylko dwie linie, ponieważ krzywa do leczenia DBP i LDL nakłada się na krzywą w celu leczenia obu tych czynników plus HDL.
Odwrócenie związanego z otyłością wzrostu rozkurczowego ciśnienia krwi i stężenia cholesterolu LDL może potencjalnie osłabić wzrost zdarzeń zarówno z powodu CHD, jak i innych przyczyn (Ryc. 3)
[podobne: zwapnienie aorty brzusznej, syrop pneumolan, pulneo na noc ]